Oprogramowanie dla firm oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Firma Koncept Sp. z o.o. stała sie Partnerem firmy MikroBIT.

mikroBIT

W związku z tym do naszej oferty zostało włączone autorskie oprogramownie do wpomagania zarządzania.

MIKROBIT Sp. z o.o. jako prężnie rozwijający się producent rozwiązań informatycznych od 1989 roku wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem i urzędem administracji publicznej. Zapewnia kompleksową informatyzację dbając o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. Oferuje kompleksową informatyzację, usługi wdrożeniowe i konsultacyjne, profesjonalne narzędzia wspomagające działalność internetową, obsługę i doradztwo techniczne, stałe umowy informatyczne oraz nową usługę mCloud – zwirtualizowaną platformę serwerową, która jest przygotowywana pod indywidualne potrzeby Klientów.

 

Jakość produktów i usług MIKROBIT potwierdzają liczne referencje, nagrody i statusy partnerskie oraz długoletnia współpraca z klientami. Na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego MIKROBIT wykonywał pięciokrotnie wizualizację wyników wyborów, np. ostatni projekt - Wybory Prezydenta RP 2010.

 

W ofercie:

  • Autorskie systemy IT wspierające zarządzanie.

 

Oprogramowanie dla firm

Oprogramowanie MIKROBIT ERP to sztandarowy produkt firmy MIKROBIT Sp. z o.o.. Stanowi zintegrowany pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, składający się z modułów dedykowanych dla obsługi różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Jego implementacja pozwala uporządkować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i usprawnić przepływ informacji w firmie. Funkcjonowanie MIKROBIT ERP w firmie gwarantuje uzyskanie dużych oszczędności - umożliwia efektywne zarządzanie kosztami i wzrost wydajności pracowników dzięki intuicyjnej obsłudze, parametryzacji i automatyzacji systemu. MIKROBIT ERP to spójne systemowe rozwiązanie zapewniające najlepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, optymalizację kontaktów z klientami przy jednoczesnym dopasowaniu się do wymagań klientów.

MIKROBIT ERP składa się z pakietów obsługujących następujące zagadnienia tematyczne:

 

Finanse i Księgowość

Kompleksowe narzędzia Systemu Finansowo-Księgowego przeznaczone do prowadzenia pełnej księgowości, sprawnie wspomagają procesy związane z funkcjonowaniem firmy, przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy działów finansowo-księgowych, a także optymalizują koszty działalności przedsiębiorstwa. System pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas poprzez przejrzystą i prostą obsługę utworzoną z myślą o jego wygodzie. Umożliwia szeroką konfigurację do indywidualnych potrzeb w zakresie planu kont, definiowania własnych sprawozdań i analiz finansowych. Przyczynia się do wzrostu efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

Logistyka i Sprzedaż

Pakiet Logistyka i Sprzedaż jest nieocenionym narzędziem wspomagającym zarządzanie polityką sprzedaży. Dostarcza aktualne informacje o działaniach handlowych i marketingowych, pozwala na efektywną koordynację akcji promocyjnych i redukcję kosztów prowadzenia aktywności handlowych. Opiera się na szczegółowej kartotece kontrahentów, która realizuje  najważniejsze funkcje zarządzania relacjami z Klientem.

Pakiet skutecznie wspiera zarządzanie przepływem towarów w przedsiębiorstwie, a także obniża koszty związane z różnorodnymi operacjami magazynowymi. Przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, przedmiotów nietrwałych, towarów, półfabrykatów i wyrobów w magazynach przedsiębiorstwa lub hurtowni, zasilania służb zaopatrzenia danymi z zakresu kontroli zapasów, księgowania obrotów oraz przygotowania danych pod kątem sprawozdawczości. 

 

Zasoby Ludzkie

System obejmuje wszystkie procesy związane z zarządzaniem personelem oraz obsługą naliczeń i wypłat wynagrodzeń. Znacząco podnosi sprawność administracji przedsiębiorstwa poprzez automatyzację prac w działach kadrowych i płacowych. Wdrożenie Kadr i Płac przyczynia się do wzrostu efektywności procesu zarządzania personelem, usprawnia bieżącą kontrolę kosztów pracy, a także obniża koszty obsługi procesów kadrowo-płacowych. Pakiet uzupełnia również Harmonogram Czasu Pracy z Kontrolą Dostępu.

 

Dodatki Branżowe

Firma MIKROBIT oferuje również szereg programów dla przedsiębiorstw, które charakteryzują się swoistą specyfiką związaną z zakresem prowadzonej działalności działających w ściśle określonych segmentach rynkowych. Rozwiązania branżowe pomagają Klientom w automatyzacji specyficznych procesów biznesowych a także stanowią wsparcie w zarządzaniu procesami.

 

Oprogramowanie dla jednostek samorządu terytorialnego

Oprogramowanie MIKROBIT dla jst stanowi zintegrowany pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie jednostką administracji publicznej, składający się z pakietów dedykowanych dla sfery budżetowania, obsługi finansów publicznych, podatków i opłat, obsługi działalności komunalnej, a także informacji publicznej. Implementacja systemu pozwala uporządkować procesy zachodzące w urzędzie i usprawnić przepływ informacji.

 

Księgowość Budżetowa

Kompleksowe narzędzia Księgowości Budżetowej sprawnie wspomagają procesy związane z obsługą rachunkowości budżetowej zawierają funkcje planowania budżetu, realizują i kontrolują budżet. Wdrożenie systemu przyczynia się do wzrostu wydajności pracy działów finansowo-księgowych, a także optymalizuje koszty działalności urzędu. System pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas poprzez przejrzystą i prostą obsługę utworzoną z myślą o jego wygodzie. Umożliwia szeroką konfigurację do indywidualnych potrzeb w zakresie planu kont, definiowania własnych sprawozdań i analiz finansowych. Przyczynia się do wzrostu efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

Podatki i opłaty lokalne

System Podatkowy jest kompleksowym narzędziem do naliczania podatku wraz z ewidencjonowaniem wszystkich decyzji. Umożliwia rozliczenie podatków poprzez ewidencjonowanie przypisów, odpisów i wpłat, wystawia i drukuje oraz tytuły wykonawcze w przypadku zalegania z zapłatą. Procesy związane z ustawą o czystości i porządku w gminie obsługuje Gospodarka Odpadami razem z Egzekucją należności.  System Opłat przeznaczony jest do ewidencji operacji finansowych związanych ze spłatami zobowiązań za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłaty za czynsze i innego rodzaju zobowiązania pieniężne. Zwrot Akcyzy wspomaga realizację zadań związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zasoby Ludzkie

Pakiet Kadry i Płace obejmuje wszystkie procesy związane z zarządzaniem personelem oraz obsługą naliczeń i wypłat wynagrodzeń. Znacząco podnosi sprawność administracji urzędu poprzez automatyzację prac w działach kadrowych i płacowych. Wdrożenie przyczynia się do wzrostu efektywności procesu zarządzania personelem, usprawnia bieżącą kontrolę kosztów pracy, a także obniża koszty obsługi procesów kadrowo-płacowych.

 

Pakiet do Rozliczania Zużycia wody i ścieków

Rozliczenie zużycia wody i ścieków MIKROBIT skraca proces rozliczania zużycia wody oraz odprowadzania ścieków i ogranicza zaangażowane w nim zasoby ludzkie. Współpracując z oprogramowaniem dla komputerów przenośnych dla inkasentów tworzy integrowane środowisko wspierające pracowników działających w terenie. Poprzez wydruk faktur bezpośrednio u klienta i rezygnację z tradycyjnej korespondencji wydłuża się realny termin płatności dla klienta, nie opóźniając spłaty należności. Uzupełnia to również serwis eWoda służący do komunikacji z użytkownikami gminnej sieci wodociągowej poprzez obsługę indywidualnych profili odbiorców usług komunalnych.

W ofercie MIKROBIT również:

  • Na zlecenie dedykowane aplikacje internetowe,
  • Outsourcing IT: opieka nad całą infrastrukturą organizacji, zarządzanie infrastrukturą, stałe umowy serwisowe wsparcia technicznego
  • Audyt informatyczny i legalności oprogramowania
  • Budowa kompletnej infrastruktury technicznej IT: budowa serwerowni i DataCenter, sprzęt, zabezpieczenia techniczne budynków i pomieszczeń.
  • Wykonawstwo i integracja instalacji nisko/wysokoprądowych, usługi spawania i mierzenia instalacji światłowodowych
  • Wirtualizacja infrastruktury IT- mCloud www.mcloud.com.pl, wirtualna przestrzeń dyskowa –mDysk www.mdysk.com.pl

 


Wyróżnienia

Wyróżnienia ISO 9001/14001/27001 Wyróżnienia ISO 9001 Wyróżnienia ISO 14001 Wyróżnienia ISO 27001

zobacz wszystkie
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności Zamknij