Systemy centralnego backupu (IBM Tivoli Storage Manager)

System centralnego backupu (IBM Tivoli Storage Manager) pozwala na:

 

  • Szybkie, scentralizowane tworzenie i odtwarzanie zapasowych kopii danych
  • Scentralizowane zarządzanie danymi i zasobami pamięciowymi
  • Efektywne zarządzanie przyrostem informacji w przedsiębiorstwie
  • Kompatybilność z ogromną ilością urządzeń do przechowywania danych w sieciach LAN, WAN, SAN
  • Ochronę danych o newralgicznym znaczeniu dla firmy w trybie on-line
  • Automatyzację opartą na regułach
  • Rozszerzenie w zakresie hierarchicznego zarządzania pamięcią (HSM, Hierarchical Storage Management) i sieci SAN
     
Oferujemy, projektujemy i wdrażamy architekturę zapewniającą silną ochronę danych i umożliwiającą łatwą administracje. Tivoli Storage Manager umożliwia ochronę danych przed skutkami awarii sprzętu i innych błędów dzięki przechowywaniu zapasowych i archiwalnych kopii danych w pamięciach zewnętrznych. Jego skalowalna architektura daje możliwość ochrony tysięcy komputerów działających w oparciu o wiele różnych systemów operacyjnych, a inteligentne techniki przenoszenia i przechowywania danych oraz oparta na strategiach automatyzacja współdziałają w celu zwiększenia ochrony danych i umożliwienia skrócenia czasu i obniżenia kosztów administracyjnych. Program Tivoli Storage Manager korzysta z wielu technik do szybkiego i elastycznego wykonywania i odtwarzania zapasowych kopii danych, umożliwiając jednocześnie ograniczenie negatywnego wpływu procedur ochrony danych na komputery, sieci i pamięci.
 
Oferujemy systemy do zarządzania stacjami roboczymi, inwentaryzacji i dystrybucji oprogramowania w oparciu o IBM Tivoli Provisionning for Software Distribution. Narzędzia Tivoli z grupy rozwiązań do zarządzania konfiguracjami pomagają sprawować kontrolę nad stacjami roboczymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Pozwalają na scentralizowaną dystrybucję oprogramowania oraz inwentaryzację.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności Zamknij