Microsoft Sharepoint Solutions

 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 udostępnia funkcje na miarę przedsiębiorstwa, zaspokajające jego najważniejsze potrzeby, takie jak zarządzanie zawartością i procesami biznesowymi, uproszczenie wyszukiwania i udostępniania informacji między różnymi środowiskami oraz umożliwienie podejmowania bardziej świadomych decyzji. Program Office SharePoint Server 2007 obsługuje wszystkie intranety, ekstranety i aplikacje sieci Web w przedsiębiorstwie w obrębie jednej zintegrowanej platformy zamiast w wielu osobnych, obsługujących część działalności systemach.
 
Zarządzanie zawartością i procesami
 
Firma może uprościć działania ukierunkowane na zachowania zgodności i bezpieczniej przechowywać informacje biznesowe dzięki wszechstronnemu zestawowi narzędzi do zarządzania zawartością elektroniczną i kontrolowania jej. Można usprawnić codzienne procesy biznesowe obniżające produktywność organizacji za pomocą formularzy elektronicznych i gotowych do użycia procesów przepływów pracy, które użytkownicy mogą inicjować oraz śledzić i w których mogą uczestniczyć przy użyciu znanych aplikacji pakietu Microsoft Office, poczty e-mail lub przeglądarek sieci Web.
 
Kontrolowanie dokumentów przez zarządzanie szczegółowymi, rozszerzalnymi zasadami.
 
Można definiować własne zasady zarządzania dokumentami w celu kontrolowania praw dostępu na poziomie elementu, określenia okresu przechowywania i akcji wykonywanych po wygaśnięciu oraz śledzenia zawartości za pomocą ustawień inspekcji dokumentów. Dzięki integracji zasad ze znanymi aplikacjami klienckimi warunki zgodności są przejrzyste i łatwe dla pracowników. Integracja z funkcją zarządzania prawami do informacji pomaga zapewnić, że informacje zastrzeżone lub poufne są lepiej chronione, nawet jeśli nie ma połączenia z serwerem.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności Zamknij